manig/creadigol


Rydw i'n ysgrifennwr a bardd sy' wedi cael ei gyhoeddi.

Rydw i'n arlunydd. Rydw i hefyd yn wneud teganau, dillad a chyfwisgoedd allan o ddefnydd wedi'i gwneud/wedi'i ffeindio.

Rydw i'n gwneud miwsig allan o synau wedi'i ffeindio/wedi'i samplo/wedi'i syntheseiddio, a dw i mewn band un dyn electronig.

Cefais i fy ngeni ym 1977 ac rydw i'n rhannu pen-blwydd gyda Alan Turing.

Rydw i'n siarad Cymraeg, Saesneg ac Iaith Arwyddion Prydain Lefel 1.

Rydw i wedi byw a gweithio yng Nghaerdydd ers 2002, ond yn dod yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin.
 

Comments